Inregistrari contabile si prevederi fiscale cheltuieli cu protocolul

De la DataLight wiki!

Salt la: navigare, căutare

Aceasta pagina poate fi descarcata in format PDF
(daca nu aveti instalat Adobe Acrobat Reader pe calculatorul d-voastra, obtineti o copie gratuita de la http://get.adobe.com/reader/ )

AttoSoft

Data aparitiei: 11 Ianuarie 2012


Intrebare:

O societate de prestari servicii achizitioneaza pentru protocol bauturi alcoolice. Care sunt inregistrarile contabile? Cum se inregistreaza avand in vedere ca aceasta cheltuiala este deductibila in limita 2%, iar TVA nedeductibil? Cum se declara in 300 si 394?

Raspuns:

Cheltuielile de protocol sunt cheltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri. conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cheltuielile de protocol sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

Din punct de vedere al TVA, art. 128 alin. (8) din legea mai sus mentionata prevede ca nu constituie livrare de bunuri acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin norme.

In acest sens, punctul 6 alin. (14) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codul fiscal .

Asadar, nu se considera livrari de bunuri efectuate cu plata si nu se datoreaza TVA pentru bunurile si serviciile utilizate in scopuri de protocol care se incadreaza in plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

In conformitate cu prevederile art. 145 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal nu este deductibila taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.

Inregistrari contabile:

   % 401 "Furnizori"
4426 "Tva deductibil"
623" Cheluieli cu protocolul" -analitic distinct"

623 "Cheltuieli cu protocolul " = 4426 "Tva deductibila" - pentru tva aferent bauturilor alcoolice.

Cu exceptia TVA aferent bauturilor alcoolice, acare nu este nedeductibil integral, stabilirea depasirii sau incadrarii in plafoanele de 2% se efectueaza o singura data pe an, in baza prevederilor cuprinse in normele metodologice de aplicare ale art. 128 prin punctul 6 alineatul (15). Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale, respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile.

Pentru colectarea TVA se emite autofactura, o singura data pe an, in anul imediat urmator inregistrarii cheltuielilor de protocol.

Autofactura se emite in perioada fiscala de intocmire a situatiilor financiare anuale cand se determina incadrarea in plafoanele privind protocolul si sponsorizare, etapa considerata fapt generator al TVA. Autofactura astfel emisa, inregistrata in evidenta contabila, se inregistreaza si in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari completat pentru perioada in care se depune sau trebuie sa se depuna situatiile financiare anuale. Autofactura pentru depasirea plafonului de protocol si de sponsorizare cuprinde urmatoarele informatii:

- numarul de ordine;
- data emiterii facturii;
- la rubrica furnizor si rubrica cumparator: numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care a inregistrat depasirea plafonului;
- la rubrica denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate se inscrie doar mentiunea "depasire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat" fara a se prezenta alte detalii cu privire la natura bunurilor acordate gratuit.

Suma TVA pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA in cadrul unei luni calendaristice se evidentiaza la randul 21 din decontul de TVA denumit "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%" . Suma TVA colectata anual pe baza autofacturii se raporteaza la randul 15 din decontul de TVA denumit "Regularizari taxa colectata".

Inregistrarile contabile pe baza autofacturii pentru depasire plafon protocol anual sunt:

La 31.12.N : 623 " Cheltuieli cu protocolul…"= 4428 " TVA neexigibila"

In luna depunerii situatiilor financiare (anul N+1): 4428 " TVA neexigibila" = 4427 " TVA colectata"

Asadar, inregistrarile contabile aferente facturilor de protocol, nu creeaza dificultati in rapoartarea prin formularul 394, respective 300, cu condita ca inregistrarile contabile sa fie reflectate in contabilitate conform precizarilor mai sus mentionate.


Sursa: articol preluat de pe site contabilitate Infotva.manager.ro[1]


Vezi si:


Te rog ia in considerare mediul inconjurator inainte sa tiparesti aceasta informatie.
40pxg NOTA Acest articol este o lucrare finalizata.

Va rugam sa faceti modificari asupra articolului, doar cu acordul autorului. Daca aveti sugestii pentru aceasta pagina, va rugam sa le trimiteti la noi: email.

Unelte personale